Zoeken

… Logius zet onveilige ciphersuites uit op Digipoort Logius zal uit veiligheidsoverwegingen een aantal TLS Ciphersuite op de Digipoort uitzetten. Dit geldt zowel voor WUS, ebMS en FTP. … u na dit moment niet langer gegevens kunt aanleveren via Digipoort als u uitsluitend gebruik maakt van oude en niet …
… Certificaatvervanging Digipoort - Vooraankondiging Digipoort gebruikt PKIoverheid-certificaten voor het … actie ondernemen zodat de berichtuitwisseling met Digipoort goed blijft verlopen. Daarvoor moet bijvoorbeeld …
… Metrokaart voor berichtenverkeer tussen DigiInkoop en Digipoort De metrokaart onder aan deze pagina laat de … alle berichten die door Diginkoop worden uitgewisseld via Digipoort. Het gaat hierbij om zowel de inkomende als … Wanneer een bericht vanuit DigiInkoop wordt aangeboden aan Digipoort, kan het bericht de volgende statussen krijgen: 105 …
… Dienstverlening Digipoort Handel & Transport overgegaan naar Douane Op 15 … heeft de Douane het elektronische berichtenverkeer van de Digipoort voor de logistieke stromen en de Single Window … inhoudelijk niet. Bedrijven die eerder gebruik maakten van Digipoort Handel & Transport, kunnen de berichten en …
… startte kende ik er wel een paar, maar van bijvoorbeeld Digipoort of eHerkenning had ik echt nog nooit gehoord. Het …
… van toegang en gegevensuitwisseling, bijvoorbeeld DigiD en Digipoort. Lees meer over onze organisatie . …
… waarop alle Logius diensten zoals DigiD, MijnOverheid en Digipoort draaien. Onder de aanbesteding van de Logius …
… waarop alle Logius diensten zoals DigiD, MijnOverheid en Digipoort draaien. Onder de aanbesteding valt ook de SIEM/SOC …