Zoeken

… Certificaatvervanging Digipoort - Publieke deel productie-omgeving beschikbaar … PKIoverheid certificaat voor de productie-omgeving van Digipoort. U vindt het certificaat hieronder met de naam: … Server CA 2020 Waarom certificaatvervanging? Digipoort gebruikt PKIoverheid-certificaten voor het …
… Certificaatvervanging Digipoort - Vooraankondiging Digipoort gebruikt PKIoverheid-certificaten voor het … actie ondernemen zodat de berichtuitwisseling met Digipoort goed blijft verlopen. Daarvoor moet bijvoorbeeld …
… Certificaatvervanging Digipoort - Update Op 23 februari hebben wij u geïnformeerd over de komende certificaatwissels op Digipoort. Vanaf nu kunt u het publieke deel van het nieuwe … PKIoverheid certificaat voor de preproductie-omgeving van Digipoort (preprod-dgp2.procesinfrastructuur.nl) downloaden. …
… Douane neemt dienstverlening Digipoort Handel & Transport inclusief Single Window over van … Logius In 2020 eindigt het contract met de leverancier van Digipoort. Vanaf dat moment neemt de Douane het elektronische … en e-mailadressen. Veel bedrijven maken gebruik van Digipoort Handel & Transport. Via deze voorziening wisselen …
… Op 18 mei,  25 mei en 22 juni 2019 vond de migratie van Digipoort naar het overheidsdatacenter (ODC) in Amsterdam … Amsterdam was nodig om de uitwisseling van berichten via Digipoort in de toekomst te kunnen continueren. De verhuizing van Digipoort had betrekking op organisaties die berichten …
… Toename gebruik Private Root certificaten binnen Digipoort Digipoort accepteert sinds 2018 Private Root PKIoverheid … servercertificaten. Voor klanten die aangesloten zijn op Digipoort is dit ook een aantrekkelijk type certificaat omdat …
… Dienstverlening Digipoort Handel & Transport overgegaan naar Douane Op 15 … heeft de Douane het elektronische berichtenverkeer van de Digipoort voor de logistieke stromen en de Single Window … inhoudelijk niet. Bedrijven die eerder gebruik maakten van Digipoort Handel & Transport, kunnen de berichten en …
Digipoort berichtstroom AnaCredit wijzigt van naam naar … wijziging beschikbaar op de preproductie omgeving van de Digipoort. Wij adviseren u om deze wijziging tenminste … op met ict-servicedesk@dnb.nl   Gerelateerde dienst Digipoort