Zoeken

… de WOZ-inzage aansluiting op de preproductieomgeving van MijnOverheid. Het beschrijft de technische eisen, de … veiligheid, duidelijk, eenduidig en correct gebruik van MijnOverheid. Deze pagina beschrijft hoe en wat uw … voor de koppeling met de WOZ-inzage functionaliteit van MijnOverheid. Voor overige documentatie van MijnOverheid en …
… API Documentatie WOZ-inzage MijnOverheid bestaat uit een aantal kernfuncties, waaronder …  20 juli 2020 Versie:  1.2 Inleiding Burgers kunnen via MijnOverheid een overzicht opvragen van hun onroerende zaken … worden. Daarnaast heeft de burger de mogelijkheid om via MijnOverheid het bijbehorende Taxatieverslag op te vragen. Om …
… het aansluitproces op de WOZ-inzage functionaliteit van MijnOverheid. Deze pagina vormt samen met de pagina  API … Gemeenten die hun WOZ-registraties willen ontsluiten op MijnOverheid. Leveranciers die voor en in opdracht van deze … realiseren op de WOZ-inzage functionaliteit van MijnOverheid. Leeswijzer Deze handleiding bestaat uit een …
… Serviceniveau-overeenkomst MijnOverheid Deze Serviceniveau overeenkomst (SNO) beschrijft de dienstverlening die MijnOverheid u biedt en maakt de (service)afspraken concreet, die u in de Voorwaarden MijnOverheid vindt. Versiegegevens Publicatiedatum:  Januari …
… beschrijft het aansluitproces op Lopende Zaken van MijnOverheid. Deze pagina vormt samen met de API documentatie … die u moet uitvoeren om met succes op Lopende Zaken van MijnOverheid aan te sluiten. Het stappenplan bestaat uit vier … u voor het aansluiten nodig heeft op http://www.logius.nl/mijnoverheid. Benodigde documentatie voor een aansluiting op …
… die uw organisatie aangaat bij het aansluiten op MijnOverheid Lopende Zaken.  Versiegegevens Publicatiedatum: … dat u snel en zonder problemen van Lopende Zaken van MijnOverheid gebruik kunt maken. Deze Checklist helpt u … dan op naar Logius .  Overzicht architectuur Lopende Zaken MijnOverheid Figuur 1: Overzicht architectuur Lopende Zaken …
… en technische specificaties van Lopende Zaken van MijnOverheid en hoe uw organisatie hiervan gebruik kan maken. … tot dit laatste wijzen wij u graag op de fact sheets van MijnOverheid die u kunt vinden op de website van Logius. In … Aansluiten Lopende Zaken. Overzicht architectuur MijnOverheid Figuur 1: Overzicht architectuur Lopende Zaken …
… Handreiking Impact Analyse Berichtenbox - MijnOverheid Deze impactanalyse is bedoeld als kader voor … die zich oriënteren op aansluiten op de Berichtenbox MijnOverheid. Deze pagina kan tevens gebruikt worden om de … willen en mogen aanleveren aan burgers (op BSN) via MijnOverheid leveranciers die voor en in opdracht van deze …