Main content

Sinds 1 juni 2021 kunnen woningzoekenden in de regio’s Haaglanden, Utrecht en Rotterdam sneller en veiliger gegevens over hun inkomen delen voor een sociale huurwoning. Drie woningcorporaties in deze regio’s geven woningzoekenden bij wijze van proef de mogelijkheid om via MijnOverheid digitaal een inkomensverklaring te geven. Gebruikers zijn positief over het gemak van de nieuwe werkwijze, dat blijkt uit een eerste gebruikersonderzoek. Doel van de pilot is ook om woonfraude tegen te gaan.

Digitaal delen 

Het delen van inkomensgegevens via MijnOverheid is volgens de gebruikers een aangename verrassing. De ondervraagden geven de voorkeur aan deze werkwijze boven de ‘oude’ oplossing. Het proces gaat sneller doordat er niets meer gedownload of geprint hoeft te worden. De woningcorporatie weet bovendien zeker dat het gaat om door de overheid vastgestelde inkomensgegevens van de woningzoekende. Dit maakt de inkomensgegevens meer betrouwbaar voor de woningcorporatie en gaat fraude tegen.

Evaluatie en vervolg 

De ervaringen van de eerste gebruikers staan toegelicht in het rapport ‘MensCentraal/Gebruikersonderzoek WoCo-pilot’.  Dit rapport is onderdeel van de evaluatie van de nieuwe werkwijze. De digitale inkomenstoets wordt nog tot het einde van het jaar ingezet bij woningtoewijzing. Als de evaluatieresultaten bekend zijn, wordt bekeken of bredere invoering van de digitale inkomenstoets binnen de sociale woningmarkt een logische vervolgstap is.

Logius, het ministerie van BZK en de Belastingdienst voeren de proef met de digitale inkomenstoets samen met woningcorporaties Groenwest (Utrecht), Staedion (Den Haag) en Woonstad (Rotterdam), en woonruimteverdelers Maaskoepel (Rotterdam), SVH (Den Haag)  en SWRU (Utrecht) uit. Ook de koepel voor woningcorporaties Aedes is betrokken.

Regie op gegevens

De proef past in het bredere kabinetsbeleid om burgers meer regie te geven over gegevens die over hen bij de overheid bekend zijn. Zo kan een iemand die gegevens, zelf delen met een private dienstverlener, zoals een woningcorporatie, schuldhulpverlener, zorgverlener of hypotheekverstrekker.
 

Gerelateerde dienst(en)