Main content

E-procurement heeft te maken met hoe je als bedrijf of overheid de inkoop van goederen en diensten elektronisch regelt. Het gaat over alle processen die daarbij horen: van inkoopstrategie en aanbesteden tot contracteren, en van bestellen tot het makkelijk betalen met een e-factuur. E-procurement verhoogt de efficiëntie van de aankoopprocessen, het vereenvoudigt de administratie en maakt inkoopprocedures bij overheidsopdrachten transparanter.

Uitgelicht