Main content

Actueel

Verkoop PKIoverheid CA2020 certificaten stopt per 30 september 2022

KPN en QuoVadis stoppen definitief met de verkoop van CA2020 certificaten. Zorg op tijd voor vervangende certificaten.

Digipoort vervangt certificaten in oktober en november 2022

Logius vervangt een aantal certificaten omdat de geldigheid verloopt. Zorg dat u op tijd actie onderneemt, zodat Digipoort blijft werken zoals bedoeld.

Niet langer e-factureren via DigiInkoop

Vanaf 29 augustus kunnen leveranciers e-facturen sturen via het nieuwe leveranciersportaal.

DigiInkoop stopt in juli 2023

In juli 2023 stopt Logius met DigiInkoop, het bestelā€ en facturatiesysteem van de Rijksoverheid. Vanaf dat moment zal DigiInkoop niet meer bestaan.

Mijn DigiD vernieuwd

Logius heeft de omgeving van Mijn DigiD vernieuwd. In deze omgeving kunnen gebruikers hun DigiD-account beheren.

De website DigiD Machtigen voldoet aan alle toegankelijkheidseisen

DigiD Machtigen voldoet aan alle toegankelijkheidseisen. Een mooie mijlpaal in ons streven om de Logius dienstverlening volledig toegankelijk te maken voor gebruikers met een beperking.

Kies opnieuw voor G1 certificaat voor Centraal Aansluitpunt

Als u uw PKIO G1 certificaat vernieuwt, kies dan opnieuw voor een G1 certificaat. Andere certificaten worden niet geaccepteerd.

Certificaatvervanging drie portalen Digipoort

Op 29 juni worden weer certificaten vervangen. Nu voor drie beheer- en managementportalen van Digipoort. Geef in uw browser aan dat u de certificaten vertrouwt.

MijnGegevens app positief ontvangen

Gebruikers van de MijnGegevens app van MijnOverheid zijn erg tevreden over de applicatie, blijkt uit de score in de app stores.

Certificaatvervanging twee portalen Digipoort

Voor twee beheer- en managementportalen van Digipoort worden op 15 juni de certificaten vervangen. Geef in uw browser aan dat u de certificaten vertrouwt.

Ouder nieuws

Op zoek naar nieuwsberichten van voor 2019? Ga naar ons webarchief.