Main content

Actueel

DigiD-gebruikers geïnformeerd over activeren extra beveiliging

Inloggen met alleen een DigiD-gebruikersnaam en -wachtwoord kan bij veel organisaties niet meer. Daarom ontvangen DigiD-gebruikers die nog geen DigiD app of sms-controle hebben geactiveerd, een brief…

Visma en Logius tekenen nieuw contract rondom Digipoort

De komende drie jaar blijft Visma werken aan het onderhouden en beheren van de huidige Digipoort.

Certificaatvervanging MijnOverheid Berichtenbox Leveranciersportaal

Vanwege het verstrijken van de geldigheidsduur en het vervallen van de CA2020 root certificaten worden de certificaten van MijnOverheid Berichtenbox Leveranciersportaal vervangen door

Met je eigen DigiD toegang tot het medisch dossier van je kind

Sinds 8 november is ziekenhuis Maastricht UMC+ gestart met een proef om ouders met hun eigen DigiD toegang te geven tot het medisch dossier van de eigen kinderen tot 12 jaar.

Nieuwe versie van Digikoppeling REST-API Koppelvlakstandaard

Digikoppeling REST-API Koppelvlakstandaard 1.1 is uitgebracht.

Wijziging bij gebruik BAG API Individuele Bevragingen via Centraal Aansluitpunt

Afnemers moeten een eigen API Key gaan gebruiken, en rekening houden met de door het Kadaster ingevoerde richtlijnen.

Certificaatwissel DigiD Machtigen

Het publieke certificaat van de website (machtigen.digid.nl) gaat veranderen. U moet zelf actie ondernemen als uw applicatie het nieuwe certificaat niet automatisch vertrouwt.

MijnOverheid accepteert Europese inlogmiddelen

Vanaf oktober is MijnOverheid volledig toegankelijk voor burgers uit de Europese Economische Ruimte (EER). Hiervoor is wel een Europees erkend inlogmiddel (eIDAS) nodig.

Aanpassing voorwaarden DigiD en nieuwe Checklist aansluiten

De Voorwaarden DigiD en DigiD Machtigen zijn samengevoegd en gewijzigd.

Succesvolle start proef digitaal vaststellen ouderlijk gezag

De proef met de gezagsmodule is eind augustus gestart bij de Koninklijke Marchaussee op Schiphol en in twee eenheden van de Politie. In september is ook Veilig Thuis gestart. Met de gezagsmodule kan…

Ouder nieuws

Op zoek naar nieuwsberichten van voor 2019? Ga naar ons webarchief.