Main content

Actueel

Logius en SBR werken samen aan ambities uit de nieuwe SBR-Roadmap

07-09-2020
Samen werken we aan de strategische doelstellingen uit de Roadmap. We dragen zo proactief bij aan de ambities van de digitale overheid.

Kenniscentrum XBRL officieel van start

04-09-2020
Het Kenniscentrum XBRL richt zich op het beheren en ontwikkelen van SBR-taxonomieën, het uitvoeren van experimenten, en het opbouwen, borgen en delen van kennis.

Inloggen via DigiD app met eenmalige ID-check bij Amsterdam UMC

03-09-2020
Het is voortaan mogelijk om in te loggen bij Amsterdam UMC via de DigiD app, waarmee een eenmalige controle (ID-check) van een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart is uitgevoerd.

Veelgestelde vragen over PKIoverheid certificaatvervanging verzameld

02-09-2020
Certificaatverstrekkers (ook wel TSP’s genoemd) zijn bezig met het vervangen van PKIoverheid-certificaten.

Logius neemt nieuw accesspoint op PEPPOL in gebruik

01-09-2020
Logius heeft het Rijksoverheid Access Point op PEPPOL in gebruik genomen. Via dit nieuwe accesspoint verloopt digitale facturering van leveranciers aan de Rijksdiensten, ongeveer 170 onderdelen van…

De overheid als partner bij datadelen

28-08-2020
Datadeling, gegevensuitwisseling en het beheren van stelsels en standaarden zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Over de grens inloggen met DigiD

27-08-2020
DigiD is officieel erkend als Europees inlogmiddel. Dit houdt in dat je straks met je DigiD online zaken kunt regelen met overheidsorganisaties in het buitenland.

Contracten gunning Infrastructuur & SIEM/SOC getekend

10-08-2020
Deloite Risk Advisory, Solvinity en Logius tekenen contracten voor het leveren van infrastructuur- en SIEM/SOC diensten.

DigiD Machtigen bij UWV

28-07-2020
Het is nu mogelijk om via een DigiD machtiging in te loggen bij zowel uwv.nl als werk.nl. Hierdoor kunnen klanten van UWV nu aan iemand anders vragen om namens hen in te loggen bij UWV, en te helpen…

Logius neemt Standaard Platform Private Cloud over van IenW

21-07-2020
Met ingang van 1 juli 2020 heeft Logius de Standaard Platform Cloud Services (SPCS) ‘as is’ overgenomen van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW).

Ouder nieuws

Op zoek naar nieuwsberichten van voor 2019? Ga naar ons webarchief.