Main content

Het Centraal Aansluitpunt (CA) is het koppelpunt voor berichtenverkeer tussen systemen voor overheidsorganisaties. Het gaat uit van het principe ‘eenmalig aansluiten, meervoudig gebruiken’. 

Vrijwel alle overheidsorganisaties en organisaties met een publieke taak kunnen gebruik maken van het CA. Het maakt het mogelijk om veilig en laagdrempelig aan te sluiten op Basisregistraties. Ook kunt u via het Centraal Aansluitpunt gegevens uitwisselen met overige systemen en partijen. Bekijk de animatie met uitleg over het Centraal aansluitpunt.

    Contact en ondersteuning

    Zoekt u zakelijk contact met Logius? We zijn op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bereikbaar.

    Eenmalig aansluiten

    U sluit eenmalig aan op het CA, daarna is elke koppeling op het CA beschikbaar via dezelfde verbinding. Koppelingen tussen informatiesystemen van afnemers en aanbieders worden op het CA gerealiseerd en beschikbaar gesteld aan afnemers van de overheid.