Idensys

Idensys is een nieuwe manier voor online identificatie in het burger- en consumentendomein. Iemand kan via Idensys met meer zekerheid online aantonen wie hij is. Dat maakt het voor dienstverlenende organisaties mogelijk om diensten te digitaliseren waarvoor nu nog baliecontact nodig is. Private en publieke organisaties maken daarbij afspraken met elkaar over eisen die ze stellen aan veiligheid, betrouwbaarheid en bescherming van privacy.

Pilots eindigen eind 2018

Sinds 2016 kunnen Nederlandse burgers gebruik maken van Idensys om in te loggen bij geregistreerde pilotorganisaties. Diverse leveranciers mogen Idensys inlogmiddelen aanbieden. Ze voldoen allemaal aan dezelfde eisen.

Deze pilots stoppen uiterlijk op 31 december 2018.

Voordelen

  • Idensys biedt inlogmiddelen die gebruiksvriendelijk zijn én voldoende zekerheid geven over iemands identiteit.
  • Gebruikers kunnen met één middel bij meerdere instanties kunnen inloggen; zo hoeven zij minder wachtwoorden te onthouden.
  • Gebruikers kunnen zelf het middel kiezen waarmee ze bij een organisatie willen inloggen.

Website

www.idensys.nl

Status

Pilot (stopt per 31/12/2018)

Categorie

Toegang

Beeldmerk

logo-idensys.png

Contact

Meer informatie met betrekking tot het gebruik van Idensys: info@idensys.nl