Idensys

Wat is Idensys?

Idensys is een manier voor online identificatie in het burger- en consumentendomein. Iemand kan via Idensys met meer zekerheid online aantonen wie hij is. Dat maakt het voor dienstverlenende organisaties mogelijk om diensten veilig en betrouwbaar te digitaliseren waarvoor nu nog baliecontact nodig is. Private en publieke organisaties maken daarbij afspraken met elkaar over eisen die ze stellen aan veiligheid, betrouwbaarheid en bescherming van persoonlijke gegevens.

Huidige status

De Tweede Kamer is voornemens zich in 2020 uit te spreken over de wet Digitale Overheid. Verwachting is dat deze wet halverwege 2020 in werking treedt. Onderdeel van deze wet is de toelating van één of meerdere (publiek-) private inlogmiddelen tot de digitale dienstverlening van de overheid en organisaties met een publieke taak. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zal in dit kader een besluit nemen over het vervolg van Idensys.

Pilot

Van januari 2016 tot 31 december 2018 liep een pilot met Idensys als inlogmiddel bij de overheid en organisaties met een publieke taak. Aan de pilot hebben diverse zorgpartijen, gemeenten en de Belastingdienst deelgenomen, waar burgers met Idensys bij verschillende diensten konden inloggen. De pilot Idensys is succesvol afgerond en geëvalueerd.

Website

www.idensys.nl

Status

Pilot (gestopt per 31/12/2018)

Categorie

Toegang

Beeldmerk

logo-idensys.png

Contact

Meer informatie met betrekking tot het gebruik van Idensys: info@idensys.nl