Main content

BSNk verbeteren

Hieronder ziet u een overzicht van de aankomende en al uitgevoerde BSNk-releases. Deze worden doorgevoerd om het gebruik van BSNk eenvoudiger en toegankelijker te maken voor gebruikers.

Release Datum Inhoud release
Release 17 (met daarin release 16) 9 oktober 2022  
 • Als er fouten zijn tijdens het berichtenverkeer met BSNk wordt de foutafhandeling voortaan verrijkt met herleidbare foutmeldingen. Hierdoor is de oorzaak makkelijker herleidbaar.
 • Er zijn enkele interne wijzigingen zonder impact op participanten en andere aangesloten of samenwerkende voorzieningen.
Release 15 19 juni 2022 Er zijn alleen wijzigingen voor intern gebruik en het beheer van BSNk. Deze hebben geen impact op deelnemers en andere aangesloten of samenwerkende voorzieningen.
Release 14 20 maart 2022
 • Attribuutloos kunnen activeren.
 • Aanpassing WSDL - Place of Birth uitfaseren.
Release 13 20 maart 2022
 • Aanpassen controles activatie: DocumentID, DocumentType, PlaceOfBirth niet verwerken.
 • Mogelijk maken > 1 partij in EB-rol.
 • OIN-migratie ondersteunen in BSNk transformatie.
 • Wijzigingen ten behoeve van intern gebruik en het beheer van BSNk. Deze hebben geen impact op participanten en andere aangesloten of samenwerkende voorzieningen.
Release 12 6 juni 2021
 • Een geldig uitgeven BSN voldeed niet aan de BSNk 11-proefvalidatie, dit is hersteld.
 • Wijzigingen ten behoeve van intern gebruik en het beheer van BSNk. Deze hebben geen impact op participanten en andere aangesloten of samenwerkende voorzieningen.
Release 11 14 maart 2021
 • Uitgebreidere bericht-/foutafhandeling tijdens het aansluitproces voor afnemers op de preproductieomgeving.
 • Overige wijzigingen ten behoeve van intern gebruik en het beheer van BSNk. Deze hebben geen impact op participanten en andere aangesloten of samenwerkende voorzieningen.
Release 10 8 november 2020
 • Zorgpartijen uit het UZI-register kunnen inlezen en automatisch verwerken op de ALB.
 • Voorbereidingen voor uitgebreidere bericht-/foutafhandeling tijdens het aansluitproces voor afnemers.
 • Overige wijzigingen ten behoeve van intern gebruik en het beheer van BSNk. Deze hebben geen impact op participanten en andere aangesloten of samenwerkende voorzieningen.
Release 9 13 september 2020
 • Fout-correcties inzageregister / Correctiemogelijkheid inzageregister.
 • SKSV meenemen in transformatie (enkel- en meervoudig) en DEP-aanvraag.
 • Integreren activatie en DEP WSDL.
 • Afdwingen dat wsa:MessageID uniek is.
Release 8 28 juni 2020
 • Het kunnen transformeren voor een specifieke structuurversie.
 • Het kunnen intrekken van DV-sleutels (beheer).
 • Sleutels kunnen functioneel worden ingetrokken. (Via Ketenbeheer).
 • SVL is vanaf deze release een volledige, autoratieve, lijst van uitgegeven en ingetrokken sleutels.
 • AD-Status verplicht maken bij doorgeven AD bij middelstatus.
 • Sleuteltype bij sleuteluitgifte.
 • DEP-melding naar inzageregister.
Release 7 15 maart 2020
 • Bevat voorbereidingen voor release 8 waarin functionaliteit beschikbaar komt voor de V1/V2 migratiestrategie.
 • Overige wijzigingen ten behoeve van intern gebruik en het beheer van BSNk. Deze hebben geen impact op participanten en andere aangesloten of samenwerkende voorzieningen.
Release 6 15 december 2019
 • Aanpassing op RegisterStatusEIM (melding aan inzageregister).
 • De service accepteert voor Status en IDPStatus alleen nog de waarden zoals gespecificeerd in Interface Spec BSNk: registerStatusEIM. Deze waarden zijn niet veranderd ten opzichte van eerdere releases. Berichten met afwijkende waarden in Status en IDPStatus worden in deze release afgewezen.
 • Mogelijkheid tot het aanvragen van meervoudige DEP.
 • Ondersteuning voor ASN.1 structuren (2e generatie).
 • Overige wijzigingen ten behoeve van intern gebruik en het beheer van BSNk. Deze hebben geen impact op participanten en andere aangesloten of samenwerkende voorzieningen.
Release 5 29 september 2019
 • Bugfix: aanpassing op RegisterStatusEIM (Domain public/private).
 • Overige wijzigingen ten behoeve van intern gebruik en het beheer van BSNk. Deze hebben geen impact op participanten en andere aangesloten of samenwerkende voorzieningen.C15.
Release 4 23 juni 2019
 • Nieuw component: het Misbruikbestrijdingsregister (MBR).
 • Nieuwe functies: Direct Encrypted Pseudonym (DEP) en verstrekking van DV OIN-migratie sleutels.
 • Nieuwe optie: Verifiable PIP.
 • Correctie schemeKeySetVersion in DV-sleutel verstrekking.
 • Aanscherping van de ASN1 structuren in Polymorphic Pseudonymization Notation.
 • Overige wijzigingen: dit betreft wijzigingen intern voor het BSNk en het beheer van het BSNk. Deze hebben geen impact op participanten en andere aangesloten of samenwerkende voorzieningen.
Release 3 29 november 2018
 • Ondersteuning voor machtigingenregisters, nieuwe rol Machtigingsdienst toegevoegd.
 • Beëindiging van links tussen middelen uit andere eIDAS-lidstaten en de natuurlijk persoon in het Inzageregister.
 • ECSDSA ipv ECSchnorr specificatie van BSI TR 0311 versie 2.10 gehanteerd, wijziging van SignedEI en SignedEP OIDs.
 • Het proces voor de samenstelling van de Metadata is geautomatiseerd, metadata voorbeelden gecorrigeerd.
 • Tekstuele verbeteringen.
 • Verduidelijking TLS met certificaat met OIN voor aanlevering metadata (zie Metadata).
 • Verduidelijking van gebruik validUntil op ALB, en dat de regels met betrekking tot de ALB ook op de MR en EB van toepassing zijn (zie Autorisation List BSN format).
 • Bij deze release zijn geen inhoudelijk wijzigingen in deze BSNk technical specifications.
 • Correctie van 1 typefout (ECSDSA ipv ECDSA in BSNk PP release R3/R3.1 release notes).