Main content

BSNk verbeteren

Hieronder ziet u een overzicht van de aankomende en recentelijk uitgevoerde BSNk-releases. Deze worden doorgevoerd om het gebruik van BSNk eenvoudiger en toegankelijker te maken voor gebruikers.

Release Datum Inhoud release
Release 20 (met daarin release 19) 4 juni 2023
  • Het Inzageregister wordt periodiek geschoond; alle verlopen middelen ouder dan 5 jaar worden verwijderd conform wet- en regelgeving.
  • Overige wijzigingen, dit betreft wijzigingen intern voor het BSNk en het beheer van het BSNk. Deze hebben geen impact op participanten en andere aangesloten of samenwerkende voorzieningen.