Standaarden en stelsels

Over standaarden

Een standaard is een set erkende afspraken, specificaties of criteria over een product, een dienst of een methode. Standaarden zijn vast te leggen binnen een bedrijf, organisatie of door erkende standaardisatieorganisaties. Het gebruik van standaarden maakt samenwerking tussen organisaties makkelijker omdat ze dezelfde taal spreken.

Over stelseldiensten

De overheid heeft een stelsel van de basisregistraties, dat bestaat uit tien unieke basisregistraties. Organisaties die de stelseldiensten van Logius gebruiken, zorgen ervoor dat de kwaliteit van de gegevens hoog blijft en dat gegevens veilig uitgewisseld worden.

Overzicht 

DigiToegankelijk

Voor Digitale toegankelijkheid, bijvoorbeeld voor blinden, zijn er regels en richtlijnen opgesteld. Bijvoorbeeld voor de bouw en het beheer van een website.

Open standaarden

Open standaarden zijn afspraken over hoe gegevens worden uitgewisseld. Open standaarden zijn publiek toegankelijk en zijn licentievrij te gebruiken.

Digikoppeling

Digikoppeling zorgt voor elektronisch berichtenverkeer tussen overheidsorganisaties. Zo kunnen aangesloten organisaties veilig met elkaar communiceren.

Digilevering

Verandert er iets in een basisregistratie? Bijvoorbeeld een waardeverandering van een gebouw, dan kunt u hier via Digilevering bericht van krijgen.

Stelselcatalogus

De Stelselcatalogus geeft inzicht in welke gegevens het Stelsel van Basisregistraties bevat, wat ze betekenen en hoe ze met elkaar verbonden zijn.

W3C

Logius is lid van het World Wide Web Consortium, het W3C. Dit is een internationale gemeenschap die zich richt op het ontwikkelen van webstandaarden.