Main content

In 2022 start Logius met de voorbereidingen voor migratie van de Generieke Logius Oplossing Berichtenmagazijn End2End (GLOBE) naar de Berichtenbox voor Burgers en Ondernemers (BBO) en de Generieke Services (GS). Hierbij wordt de volledige backend van de MijnOverheid Berichtenbox vervangen en wordt er overgestapt naar het gebruik van microservices. 

Planning Migratie

Een schematische weergave van de migratie

 1. Livegang Bekendmakingen
 2. Voorbereidingen proefmigratie samen met dienstaanbieders
 3. Proefmigratie Globe > FBS
 4. Voorbereiding migratie samen met dienstaanbieders
 5. Start migratie Globe > FBS en Livegang FBS
 6. Einde migratie Globe > FBS en Start aansluiten eigen magazijn

Wat gaat er veranderen?

Met de migratie van GLOBE naar BBO & GS worden er wijzigingen doorgevoerd die van invloed zijn op de wijze waarop afnemers gebruik maken van de dienstverlening. 

Logius gaat alle aangeboden berichten bezorgen, ongeacht de abonnementsvoorkeuren van de geadresseerde

In de huidige situatie controleert Logius/MijnOverheid aan de hand van de abonnementsvoorkeuren van de geadresseerde of een aangeboden bericht in de MijnOverheid Berichtenbox van de geadresseerde kan worden geplaatst. Heeft een geadresseerde aangegeven geen digitale post van de afzender te willen ontvangen, dan wordt een bericht niet bezorgd. Dit gaat veranderen. Na de migratie is de afzender als enige verantwoordelijk voor de controle op de abonnementsvoorkeuren. Logius/MijnOverheid gaat alle aangeboden berichten bezorgen, ongeacht de abonnementsvoorkeuren van geadresseerden.

Wat betekent dit voor u als afzender?

Voor het aanbieden van de berichten moet de afzender zelf de abonnementsvoorkeuren van de geadresseerden controleren. Het is daarom essentieel dat de administratie rondom abonnementsvoorkeuren op orde is. Als u berichten aanbiedt gebaseerd op onjuiste abonnementsvoorkeuren heeft dit mogelijk gevolgen voor uw organisatie als afzender van de berichten. 

Een bewaartermijn voor elk nieuw berichttype

Na de migratie moeten afnemers nieuwe berichttypen aanmaken voor berichten die zij willen voorzien van een eigen bewaartermijn. Bij het bepalen van de bewaartermijn is de huidige wet- en regelgeving leidend. De bewaartermijn kan alleen worden ingevuld bij het aanmaken van een nieuw berichttype. Het is niet mogelijk om bewaartermijn aan te passen als een berichttype actief is (geweest). 

De bewaartermijn zorgt ervoor dat het bericht na een bepaalde tijd automatisch verdwijnt uit de berichtenlijst van de ontvanger. De termijn gaat in op publicatiedatum van een bericht. 

Endpoints met bijbehorende IP-adressen

FBS maakt gebruik van nieuwe endpoints met bijbehorende IP-adressen. Dit heeft een aantal consequenties: 

 • De regels van de firewall moeten aan beide zijden worden aangepast om berichtenverkeer van en naar de nieuwe endpoints/IP-adressen toe te staan.
 • Er moeten nieuwe CPA’s worden gegenereerd die (aan beide zijden) moeten worden ingeladen.
 • De connectiviteit moet na het laden van de nieuwe CPA's opnieuw worden getest.

Het FBS-beheerportaal

Tijdens de migratie wordt het huidige Leveranciersportaal vervangen door het nieuwe FBS-beheerportaal. Het FBS-beheerportaal heeft dezelfde vormgeving van de website van MijnOverheid en er is een selfservice-functionaliteit toegevoegd. Afnemers beheren hiermee zelf de autorisaties van medewerkers. 

Het is verder van belang om rekening te houden met de volgende uitgangspunten:

 • Zodra een afnemer is aangesloten op BBO worden de accounts in het huidige Leveranciersportaal vergrendeld.
 • Een bewaartermijn kan alleen worden ingesteld in het FBS-beheerportaal.

Interne processen

Door de migratie moeten interne processen mogelijk worden gewijzigd.  Voorbeelden hiervan zijn:

Papieren proces

Vanaf de start van FBS wordt een papieren proces gevolgd als de validatie van de abonnementsvoorkeur van een burger negatief uitvalt. Een afzender moet aanvullende organisatorische maatregelen nemen om deze controle uit te voeren. Dit is nodig doordat berichten niet meer worden afgewezen bij het ontbreken van de voorkeur voor de afzender.

Rollen en autorisaties

Door de nieuwe selfservicefunctionaliteit in het beheerportaal kan het nodig zijn om intern afspraken te maken over de rollen en autorisaties van de medewerkers met toegang tot het beheerportaal.

Proefmigratie

Ter voorbereiding op de migratie van GLOBE naar FBS vindt er een proefmigratie plaats. Het doel hiervan is om gezamenlijk met een aantal afnemers een proefmigratie uit te voeren met hun preproductie-aansluitingen op GLOBE. Tijdens de proefmigratie wordt de gekozen aanpak gevalideerd en worden de verkregen inzichten meegenomen in de voorbereidingen van de migratie van de productie-aansluitingen.

Voor het uitvoeren van de proefmigratie zijn een aantal afnemers geselecteerd die een goede representatie zijn van de verschillende type aansluitingen op GLOBE. Logius stemt regelmatig af met deze groep afnemers om de proefmigratie voor te bereiden. De groep bestaat uit de volgende afnemers:

Afnemer
Belastingdienst
Gemeente Den Haag
Gemeente Montferland
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Openbaar Ministerie
SVB
UWV
Intermediair
Data B. Mailservice BV
JNet Consultancy / EnableU