×

De afgelopen week heeft het kabinet aanvullende maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Ook op Logius heeft dit impact. Lees verder op de pagina Continuïteit dienstverlening Logius

PKIoverheid aanvragen

U kunt een PKIoverheid-certificaat aanschaffen bij een vertrouwensdienstverlener, ofwel een Trust Service Provider (TSP). Een beperkt aantal partijen mag deze certificaten leveren.

Kosten

De kosten voor uw PKIoverheid-certificaat zijn afhankelijk van het soort certificaat en de dienstverlener bij wie u uw certificaat aanschaft.

Stappenplan aanvragen PKIoverheid-certificaat

Als u voor het eerst een certificaat wilt aanvragen bij een TSP, doorloopt u meestal de volgende drie stappen:

 • Lever bewijs dat uw organisatie een (overheids)organisatie is, zoals een wet, oprichtingsakte, organisatiebesluit of een uittreksel uit het Handelsregister.
 • Lever als overheidsorganisatie, indien van toepassing, uw organisatie-identificatienummer.
 • Lever bewijs van bevoegdheid (benoemings-, aanstellings-, of mandaat- en volmachtbesluit) van de vertegenwoordiger (bijvoorbeeld een minister, burgemeester of directeur).
 • Lever een kopie van een geldig identificatiebewijs van uw bevoegd vertegenwoordiger.
 • Wijs certificaatbeheerder(s) aan als eerste aanspreekpunt voor uw organisatie bij de TSP. Deze certificaatbeheerder kan namens uw organisatie certificaten aanvragen en intrekken.
 • U vraagt een nieuw certificaat aan door middel van een aanvraagformulier via uw certificatiedienstverlener.

Het aanvraagproces van een certificaat valt uiteen in verschillende onderdelen:

 • Abonneeregistratie: uw organisatie moet bij de TSP zijn geregistreerd voordat u certificaten kunt aanschaffen. Dit registreren vraagt de nodige voorbereiding van uw kant.
 • Bij het registreren moet u een certificaatbeheerder aanwijzen die namens uw organisatie het aanvragen van certificaten kan afhandelen.
 • U kunt persoonsgeboden certificaten voor uw medewerkers aanschaffen.
 • U kunt certificaten voor uw services aanschaffen.
 • Doorlooptijden bij het registreren en het aanschaffen kunnen verschillen.
 • De handelwijze bij het aanschaffen van certificaten kan per TSP enigszins verschillen.

Start uw aanvraag

Er zijn vijf commerciële vertrouwensdienstverleners (TSP's) van PKIoverheid-certificaten:

ESG levert geen PKIoverheid-certificaten meer. Maar ondersteunt nog wel bestaande certificaten.

Contact en ondersteuning

Zoekt u zakelijk contact met Logius? Het Servicecentrum is op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur actief.