Main content

Wat doet Logius?

  • Logius zorgt voor de beschikbaarheid, juiste werking, continuïteit en beveiliging van Digilevering. Dit is vastgelegd in de Serviceniveau-overeenkomst (SNO).
  • Logius bewaakt de architectuur van Digilevering en ontwikkelt deze verder.

Ondersteuning

Bent u eenmaal aangesloten op Digilevering, dan kunt u ondersteuning van Logius verwachten bij het gebruik van Digilevering.

Wat doet u zelf?

U zorgt zelf voor:

  • de beschikbaarheid van Digilevering in uw ICT-systemen en de beveiliging van uw ICT-infrastructuur.
  • ondersteuning voor uw eigen medewerkers die Digilevering gebruiken.
  • nakomen van de afspraken die u met de basisregistraties heeft gemaakt.