Main content

Diginetwerk is een publiek-private samenwerking die Logius organiseert, in opdracht van het ministerie van BZK. Lees hier hoe onze partners over Diginetwerk denken.

'We werken mét elkaar, in plaats van náást elkaar'

'Het moet zo eenvoudig, veilig, eenduidig, uniform en betrouwbaar mogelijk zijn. En natuurlijk een verantwoorde besteding zijn van ons gemeenschapsgeld.' Lees het verhaal van gemeente Heerlen.

'Neem je koppelingenlandschap eens onder de loep'

'Ik word blij van Diginetwerk omdat het ons als overheidsorganisaties een infrastructuur geeft waarin veiligheid en continuïteit beter geborgd is' Lees het interview met Jan Meijsen van gemeente Molenlanden.

'De rol als bewaker van de gegevens van Nederlanders neem ik serieus'

PinkRoccade sloot iBurgerzaken aan op Diginetwerk. Aangesloten gemeenten en hun publieke partners kunnen gegevens van miljoenen burgers nu uitwisselen via Diginetwerk. Lees meer ...

'1 ingang voor alle digitale overheidsvoorzieningen'

René Bliekendaal kan niet wachten tot alle overheidsorganisaties Diginetwerk gebruiken. Dan wordt het volledige potentieel bereikt. Lees het interview.